αμυλεστέρες

αμυλεστέρες
Ονομασία εστέρων των αμυλικών αλκοολών, σπουδαιότεροι από τους οποίους είναι ο οξικός α. και ο ισαμυλεστέρας.Είναι οι εστέρες του οξικού οξέος και των αντίστοιχων αμυλικών αλκοολών. Ο πρώτος έχει σημείο βρασμού 149,2°C και πυκνότητα 0,875gr/cm3 και o δεύτερος σημείο βρασμού 142°C και πυκνότητα 0,872 gr/cm3. Παρασκευάζονται με θέρμανση του οξικού οξέος με τις αντίστοιχες αλκοόλες με την παρουσία πυκνού θειικού οξέος. Ο ισαμυλεστέρας, που αποκαλείται και απόσταγμα αχλαδιού εξαιτίας της οσμής του, έχει πολλές εφαρμογές, ιδιαίτερα στη βιομηχανία αναψυκτικών, καραμελών και ως διαλύτης για τη νιτροκυτταρίνη. νιτρώδεις α.Εστέρες των αμυλικών αλκοολών και του νιτρώδους οξέος. Σπουδαιότερος είναι ο νιτρώδης ισαμυλεστέρας (CH3)2 CH CH2 CH2 Ο Νο, κίτρινο πτητικό υγρό με οσμή φρούτων. Είναι δυσδιάλυτο στο νερό και ευδιάλυτο στους οργανικούς διαλύτες και έχει πυκνότητα 0,872 gr/cm3. Χρησιμοποιείται στην ιατρική ως αγγειοδιασταλτικό και ως αντίδοτο κατά της δηλητηρίασης με υδροκυάνιο.
* * *
οι Χημ.
εστέρες αμυλικής* αλκοόλης με διάφορα οργανικά ή ανόργανα οξέα, όπως ο οξικός αμυλεστέρας, ο νιτρικός αμυλεστέρας, ο νιτρώδης αμυλεστέρας κ.ά.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • εστέρες — Χημικές ενώσεις που μπορούν σχηματικά να θεωρηθούν ότι παράγονται από ένα οργανικό ή ανόργανο οξύ, με αντικατάσταση ενός υδρογόνου μιας υδροξυλικής ομάδας με τη ρίζα μιας αλκοόλης. Οι ε. των ανόργανων οξέων εξετάζονται αποκλειστικά με βάση το οξύ …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”